Søk nå

Fyll ut søknadsskjemaet og trykk SEND! Du vil motta en bekreftelse på e-post når vi har mottatt og lagt inn søknaden din.

I e-posten vil du få beskjed om hva som skjer videre i prosessen. Vi gjør oppmerksom på at søkergebyret (inkl. YFUs medlemsavgift) på 250,- må betales før du blir invitert til intervju. Feltene som er merket * må fylles ut for at du skal kunne gå videre i søknadsskjemaet. 


Skjemaet er konfidensielt og leses kun av YFU.

Søknadsfrister

Søknadsfrist til Australia med program som starter i juli er 1. februar 2024.
Søknadsfrist for skoleåret 2024/25 er 15. mars 2024.


SØK FOR SKOLEÅRET 2024/25!