FOR FORELDRE

Gi barna deres en livs reise

YFU har lang erfaring med utveksling og vi har et stort nettverk i alle våre partnerland. Du som forelder kan føle deg rolig når du sender barnet ditt på utveksling med oss. Barnet ditt vil alltid ha noen å støtte seg på når han/hun er på utveksling. Han/hun vil få en YFU kontaktperson som han/hun vil ha kontakt med gjennom hele året. I tillegg er YFU kontorer i både Norge og i vertslandet tilgjengelige dersom noe skulle oppstå.

VI ER DER OGSÅ FOR DEG SOM FORELDER

På vårt kontor i Norge jobber det to fulltidsansatte og en deltidsansatt som jobber med rådgivning. Vi har en nødtelefon som er tilgjengelig 24 i døgnet, og er tilgjengelige på kontoret i Oslo hvis du/dere lurer på noe før, under eller etter oppholdet. Vi i Oslo har løpende kontakt med YFU i vertslandet, og vi kan kjapt få informasjon om hvordan barnet ditt har det på utveksling. 


All kontakt mellom foreldre og vertslandene, skjer via det norske YFU kontoret. Dette gjelder for alle YFU partnere, slik at man prøver å unngå misforståelser som lett kan oppstå når man kommuniserer mellom ulike land og kulturer. YFU i Norge har etablert god kontakt i vertslandene.

EN TRYGG MÅTE Å OPPDAGE VERDEN- FORSIKRING

Alle som reiser med YFU får forsikring gjennom Gouda. Forsikringen er utformet for å passe utvekslingsstudenter. 


Når barnet ditt har blitt tatt opp til programmet, får du mer informasjon om hva forsikringen dekker. Vi vil at alle som reiser med YFU Norge skal ha samme forsikring for å sikre at eleven har en forsikring som dekker det som er nødvendig når man er på utveksling i ett år.

Vi som jobber på kontoret

YFU bestiller og kjøper flyreisen t/r Oslo Lufthavn til utvekslingslandet

YFU Norge bestille og betaler for hver enkelt elev sin tur/retur Oslo Lufthavn- vertslandet. Dere får mer informasjon om avreise, oppmøte etc. når det nærmer seg.

I USA: Elevene møter vertsfamilien sin ved ankomst.

Andre land: YFU ansatte vil møte deg på flyplassen og eleven reiser direkte på en ankomstsamling med de andre utvekslingselevene. Eleven reiser videre til sine vertsfamilier etter denne samlingen.