FAQ for elevene

Hvorfor skal jeg reise på utveksling?

Å reise på utveksling er en unik måte å bli kjent med et annet land, et annet språk og en annen kultur – og også å bli kjent med seg selv. Som utvekslingselev blir du i større grad integrert i ditt nye lokalmiljø, du får en ny familie og nye skolevenner, enn som utvekslingsstudent. Kan du språket og kulturen er det enklere for deg å studere i utlandet på et senere tidspunkt.

Hvorfor skal jeg velge YFU når jeg skal reise på utveksling?

YFU er en kunnskapsrik, engasjert og personlig utvekslingsorganisasjon med 60 års erfaring. Vi vet hva som skal til for at utvekslingsoppholdet ditt skal bli både trygt og spennende. Youth For Understanding er en stor internasjonal organisasjon med kontorer i over 60 land. I Norge er vi en liten organisasjon og kan dermed gi deg personlig oppfølging og rådgivning. Vi har et solid støtteapparat av frivillige og en 24-timers nødtelefon bemannet av YFU-sekretariatet. Alle elever får egen kontaktperson som følger dem opp jevnlig underveis i utvekslingsoppholdet. Alle YFU-organisasjonene er kvalitetssikret og følger den samme internasjonale kvalitetsstandarden. YFU er dessuten en non-profit-organisasjon hvor ingen tjener penger på at du drar på utveksling. Derfor kan du være trygg på at vertsfamilien din tar i mot med genuin interesse for deg og din kultur – og ikke for å tjene penger. YFU har et klart fokus på læringsaspektet ved et utvekslingsopphold, hvor tverrkulturell kommunikasjon, språk og personlig utvikling står sentralt. Vi vil at du skal lære mye – både om deg selv og andre når du reiser på utveksling.

Hvordan søker jeg?

Du kan levere din søknad her.. Etter at du er registrert som søker sender vi deg en mail med hva som skjer videre og hva du må sende inn til oss, som ditt siste karakterkort/vitnemål. Alle som søker må være medlem av YFU. Når vi har registrert at søkergebyret på kroner 250,- (inkl. 100 kr i medlemsavgift) er innbetalt til konto 8101 06 00006 vil vi invitere deg til et intervju.

Hvor foregår intervjuet?

Du kan bli invitert til et gruppeintervju hvis det er andre søkere i det området der du bor. Dette er mest aktuelt i byer. Du kan også få invitasjon til et personlig intervju eller et intervju via skype. Alle våre intervju gjennomføres av frivillige som nylig har vært på utveksling selv. Intervjuet er derfor en god mulighet til å stille spørsmål.

Hvordan velger dere ut hvem som får reise?

Vi velger hvem som får reise på bakgrunn av innsendt søknad, karakterer, og evaluering fra et intervju hvor vi kartlegger motivasjon, modenhet og tilpasningsevne.

Hva er inkludert i prisen?

Programprisen inkluderer forsikring, reise tur-retur fra Gardermoen til vertsfamilien, forberedelsessamling, samlinger underveis i vertslandet, rådgivning og oppfølging underveis, 24 timers bemannet nødtelefon, hjemkomstsamling i Norge etter endt utveksling, samt kostnader til administrasjon og det frivillige apparatet. Vertsfamilien dekker kost og losji under oppholdet. Du må selv dekke lommepenger, visum, eventuelle vaksiner, legesjekk, skolebøker og eventuelt skoleuniform. Les mer her.

Kan jeg reise sammen med en venn?

Du kan reise sammen med en venn, men dere vil ikke kunne bo i samme familie, gå på samme skole eller bo i samme by.

Jeg er allergisk, kan jeg reise på utveksling?

Det kommer an på hva du er allergisk mot, og hvor allergisk du er. I veldig mange land har svært mange familier kjæledyr, så hvis du ikke kan bo i en familie som har kjæledyr innendørs, så kan det bli vanskelig å finne en vertsfamilie til deg. Matintoleranse kan også være en utfordring flere steder. Ta kontakt med oss og fortell mer om allergien din, og vi kan undersøke hvilke muligheter som finnes. Det kan også være lurt å søke så tidlig som mulig dersom du har mange allergier.

Er det mulig å reise på utveksling i 10. klasse?

Nei, det er dessverre ikke mulig å reise på utveksling i 10. klasse. Du må gå på videregående for å reise på utveksling med oss.

Når kan jeg ikke reise på utveksling?

  • Ved spiseforstyrrelser som anoreksi og bulimi. Også 3-4 år etter friskmelding. Vi vet av erfaring at spiseproblemer kan forsterkes når en opplever nytt kosthold, ny døgnrytme og aktivitetsnivå.
  • Etter traumatiske opplevelser, overgrep og når en blir anbefalt «å komme vekk fra problemene». Lang erfaring har vist oss at problemene vil følge med deg når du reiser på utveksling. Det er derfor viktig at din innstilling og motivasjon ikke er å reise FRA noe, men TIL noe.
  • Ved skoletrøtthet. Skolegang og utdanning er helt sentralt i et utvekslingsopphold!
  • Når ønsket er å komme vekk fra familiens kontroll. Du flytter inn hos en ny familie som ofte er enda strengere!
  • Når ønsket om utveksling er størst hos dine foreldre. Det er du som må være motivert.
  • Sykdom som vanskeliggjør skolegang, sport og sosiale aktiviteter kan gjøre det vanskelig å reise på utveksling. Ulike land har ulike regler, kontakt oss for å høre om/hvor du kan reise.

Vertsfamilie, kontaktperson og oppfølging

Hvordan velger dere vertsfamilier?

YFUs vertsfamilier gjennomgår nøye kvalitetskontroll i henhold til YFUs internasjonale regelverk og standarder. Familier som søker om å bli vertsfamilie får hjemmebesøk fra en av våre frivillige, som regel noen som har vært vertsfamilie selv. USA har de strengeste regler for godkjenning av vertsfamilier, der vertsfamilier blir sjekket i Criminal Register, Sexual Abuse Register, to hjemmebesøk av forskjellige trente YFU-frivillige, fotografering av hjemmet og referansesjekk. I USA kan du risikere å få vertsfamilie sent. Har du direkteplassering (du kjenner en familie som vil ta imot deg) er dette bra. NB! Du kan ikke bo hos en  familie som er i slekt med deg. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om hvem som regnes som slekt.

Hva er en typisk vertsfamilie?

YFUs vertsfamilie er like på ett område: de har en genuin interesse for å være vertsfamilie. Utover det er vertsfamiliene like forskjellige som andre familier. Noen familier består av par med barn, noen av par uten barn, noen er enslige foreldre, noen har voksne barn som har flyttet ut, noen har en partner av samme kjønn. YFU diskriminerer ingen familie på bakgrunn av kjønn, hudfarge, religion, etc.

Når kan jeg forvente å få vertsfamilie?

Så snart vi har mottatt alle papirene fra våre utvekslingselever sender vi dem av gårde til vertslandet så de kan begynne å lete etter vertsfamilier. Det betyr at jo tidligere du søker og blir ferdig med å fylle ut skjemaene og få tatt alle vaksinene, jo fortere vil arbeidet med å finne en vertsfamilie til deg komme i gang . Det er imidlertid ikke alltid like lett å finne vertsfamilier – spesielt vanskelig er det i USA, som tar i mot desidert flest elever hvert år -  og noen elever får vertsfamilie bare dager før de reiser på utveksling. Vi garanterer imidlertid at ALLE elever får vertsfamilie før de reiser, men vi kan ikke garantere vertsfamilie i førstevalgsland.

Hva er en kontaktperson?

En kontaktperson er en YFU-frivillig som er der for utvekslingseleven. Dersom noe er vanskelig kan du ta opp dette med kontaktpersonen, eller dere kan gjøre noe gøy sammen. Kontaktpersonen har jevnlig kontakt med utvekslingseleven og vertsfamilien, og er en del av støtteapparatet til YFU.

Kan jeg velge hvor i landet jeg skal bo?

Skolårsprogrammet kan du ikke velge hvor i vertslandet de skal bo. Dette er fordi vi mener at det ikke er hvor man bor, men hvilken familie man bor hos som er viktig. Vi finner en vertsfamilie som passer for deg, slik at forutsetningene ligger til rette for at dere skal få et godt år sammen. Det er menneskene du møter og vennene du får som gjør året ditt til et spennende og annerledes år.


For noen spesifikke land er det en mulighet til å velge en region for en tilleggsavgift hvis du søker tidlig. For eksempel hvis du drar til Storbritannia, kan du velge enten England eller Skottland. Kontakt oss for mer informasjon.

Skole, skolefag og støtte fra Lånekassen.

Kan utvekslingsåret godkjennes som tellende skoleår?

Dersom du drar på utveksling andre året (VG2) på videregående, og du tar fag som skolen din hjemme i Norge krever at du skal ta, så kan skoleåret ditt godkjennes som tellende. Godkjenning blir en sak mellom deg, din skole og fylkeskommunen, og vi anbefaler deg å snakke med en rådgiver ved skolen din. Merk at du selv er ansvarlig for å skaffe dokumentasjon fra skolen i vertslandet på at du har tatt fagene og antall timer som skolen i Norge krever.

Jeg vil begynne utvekslingen min på begynnelsen av året (etter jul). NÅR MÅ JEG REISE UT FOR Å KUNNE FÅ SKOLEÅRET GODKJENT SOM TELLENDE?

Du kan reise til Japan, Australia og New Zealand i begynnelsen av året (etter jul). Hvis utvekslingsåret skal godkjennes som tellende skoleår må du reise ut etter jul i første klasse. Når du kommer tilbake til Norge fullfører du første klasse. Dersom skoleåret blir godkjent av skolen din hjemme i Norge kan du deretter hoppe over andre klasse og begynne rett i tredje på høsten etter du kommer hjem. Godkjenning av skoleåret blir en sak mellom deg, din skole i Norge og fylkeskommunen. Hvis ikke skolen i Norge og fylkeskommunen godkjenner skoleåret må du fullføre andre og tredje klasse. YFU kan ikke garantere at du får bestemte fag i vertslandet.

Vil Lånekassen gi meg støtte til å dra på utveksling?

Dersom du drar på utveksling andre året (VG2) på videregående, og skolen din i Norge og fylkeskommunen godkjenner skoleåret som tellende, hvilket vil si at du ikke må gå året om igjen når du kommer tilbake, så kan du få støtte fra Lånekassen. Ta en prat med rådgiver på skolen din hjemme i Norge for å høre hvilke fag skolen krever at du tar for å få skoleåret godkjent. Skolen din vil gi deg en forhåndsgodkjenning, som du sender inn til Lånekassen sammen med en bekreftelse som du får av oss i YFU om “deltakelse i utvekslingsopphold tilrettelagt av YFU”. Merk at YFU ikke kan garantere at du får bestemte fag på utveksling, men at vi formidler ønsker om hvilke fag du trenger til YFU i vertslandet. For elever som går studiespesialisering ser det ut til å være lettere å få de fagene som skolen her hjemme i Norge krever. Se Lånekassens nettsider, lanekassen.no, for mer informasjon om hva du kan få og hvordan du kan søke.

Jeg går medier og kommunikasjon. Vil jeg kunne få skoleåret godkjent?

YFU kan ikke garantere at du får bestemte fag, men vi formidler ønsker til YFU i vertslandet. Noen elever har fått mulighet til å ta mediefag i utlandet, andre har ikke fått den muligheten. Sjekk med rådgiver hvilke fag som kreves, og undersøk evt. muligheten for å ta noe som privatist når du kommer hjem.

Jeg går studiespesialisende med musikk, dans og drama, idrett eller formgivingsfag. Vil jeg kunne få skoleåret godkjent?

YFU kan ikke garantere at du får bestemte fag, men vi formidler ønsker. Noen elever har fått mulighet til å ta musikk-, dans- eller dramafag i vertslandet, andre har ikke fått den muligheten. Sjekk med rådgiver hvilke fag som kreves, og undersøk evt. muligheten for å ta noe som privatist når du kommer hjem.

Noen land tilbyr programmer med fokus på film, dans, media, musikk osv. Kontakt oss for å høre mer om disse spesifikke programmene og landene. For eksempel, i Latvia finner du noen av verdens beste skoler for utøvende kunst. YFU har et eget kunstprogram hvor elevene går på kunstskoler og samtidig har vanlige akademiske fag. Tilbudet omfatter klassisk dans, moderne dans, musikk, billedkunst og skulptur. I alt 10 skoler er med og samarbeider om tilbudet. Ta kontakt med oss om du vil vite mer om dette spennende programmet.

Kan jeg velge hvilke fag jeg får i vertslandet?

YFU kan ikke garantere at du får bestemte fag når du er på utveksling, men vi formidler ønsker om hvilke fag du trenger til YFU i vertslandet. Hvis du går studiespesialisering og skolen i Norge krever at fagene du må ta er vanlige, akademiske skolefag som språkfag, samfunnsfag og matte, så skal det i utgangspunktet gå greit å få skoleåret godkjent. NB! Økonomi og administrasjon-fag er ikke vanlige at andre land tilbyr. Vi vil anbefale deg å ta en prat med rådgiver for å undersøke hvilke fag skolen i Norge kreve at du tar. Merk også at du selv er ansvarlig for å få en bekreftelse fra skolen i vertslandet som du må gi til skolen din i Norge for at de skal kunne godkjenne skoleåret.

Får jeg møte andre utvekslingselever når jeg er på utveksling?

YFU arrangerer flere obligatoriske samlinger både før, under og etter utvekslingsoppholdet hvor du får muligheten til å møte andre utvekslingselever. Før du reiser deltar du på en forberedelsessamling regionalt i Norge. Etter du har kommet til vertslandet deltar du på en ankomstsamling; midtveis deltar du på midtårssamling, og før du reiser hjem deltar du på en avreisesamling. Etter du har kommet til Norge deltar du på en 3-dagers hjemkomstsamling. Denne samlingen avholdes samtidig med ankomstsamlingen til de nye elevene i Norge. Alle samlingene er inkludert i programprisen. Les mer om ditt skoleår her.