Godkjenning

Når du reiser på utveksling med YFU i VG2 kan du søke om å få året ditt godkjent som tellende år. Det betyr at du ikke trenger å ta VG2 på nytt når du kommer tilbake fra utveksling. For å få støtte fra Lånekassen må du få en forhåndsgodkjenning av skoleåret fra skolen din. Du må også søke om godkjenning når du har kommet hjem igjen. Det er ikke mulig å få VG3 godkjent som tellende år på grunn av avsluttende eksamener.

Det er fylkeskommunen eller skolen din som har ansvar for godkjenning av utvekslingsåret ditt, hvem kommer an på hvilket fylke du bor i. Mange skoler er positive til utveksling, men det er alltid lurt å snakke med rådgiver på skolen din både før, under og etter utvekslingsåret ditt.

På denne måten har du en bedre oversikt over hvilke fag og hvor mange timer du må ha for å få faget og året godkjent. Du er selv ansvarlig for å skaffe dokumentasjon fra skolen i vertslandet på at du har tatt fagene og antall timer som skolen i Norge krever, men vi i YFU vil selvfølgelig hjelpe deg med det vi kan.

Forhåndsgodkjenning

Allerede før du reiser på utveksling må du få en forhåndsgodkjenning av utvekslingsåret ditt. For noen elever er det fylkeskommunen som sender ut forhåndsgodkjenningen, for andre er det skolen. Dette er et dokument som bekrefter at skolen er villig til å godkjenne året ditt så lenge skoleåret ditt oppfyller kravene som blir spesifisert i dokumentet. Du får forhåndsgodkjenningen selv om du ikke vet hvilken skole du skal gå på og hvilke fag du skal ta i vertslandet ditt.
Forhåndsgodkjenningen du får skal spesifisere hvilke krav som skal oppfylles, men disse kan noen ganger være veldig generelle. Det er smart å snakke direkte med skolen sin for å høre hvilke spesifikke krav skolen har i tillegg til de mer generelle. Som hovedregel må du alltid ha disse tingene:

  • Dokumentasjon på fullført skoleår og bestått i alle fag.
  • Du må selv vite hvilket pensum som er gjennomgått i fag du ikke får i utlandet slik at du er forberedt på å fortsette i VG3 når du er tilbake.
  • Undervisningen må inneholde minst to programfag fra valgt programområdet du skal bygge videre på i VG3, Det er derfor viktig at du tenker over hvilke fag du velger i utlandet, slik at disse samsvarer med det du skal fortsette å ha i Norge.

Dokumentasjon og endelig godkjenning

Du er selv ansvarlig for å få med deg all nødvendig dokumentasjon fra skolen i vertslandet, og følge med på hva skolen i Norge trenger for å godkjenne utvekslingsåret. Det er fylkeskommunen/skolen som vurderer dokumentasjonen du sender inn og bestemmer om du oppfyller kravene for å få året godkjent som et tellende år. Du har ikke krav på å få karakterutskrift fra vertsskolen din, men lovverket i Norge krever heller ikke at du har fått karakter i alle fag. Du må derimot kunne bevise at:

  • Du har bestått alle fag og vise til pensum i fagene du har tatt på vertsskolen, eventuelt at du kunne blitt flyttet opp til neste trinn i skolesystemet i vertslandet.
  • Du har hatt 2 fag fra utlandet som kan godkjennes som programfag, som du kan fortsette med i VG3.
  • Opplæringsåret kan anses som likeverdig med eller mer omfattende enn utdanning du ville fått i Norge. Det er ikke et krav at du har hatt samme fag- og timefordeling eller kompetansemål som i Norge.

Krav til vitnemål og fremmedspråk

Du kan få godkjent året ditt selv om du ikke oppfyller alle kravene for å få vitnemål i VG3, når du kommer tilbake fra utveksling. Hvis du mangler et fremmedspråk eller geografi fra utvekslingsåret ditt, kan du ta fagene som privatist eller elev når du er tilbake i Norge, og likevel få vitnemål i VG3. Hvis du har tysk eller fransk som fremmedspråk i Norge, og velger å reise ril et land hvor de snakker et helt annet språk, kan vi ikke garantere at skolene tilbyr tysk eller fransk som fremmedspråk. Dette betyr ikke at du ikke kan reise på utveksling, men det kan bety at du må ta språket som privatist når du kommer tilbake. Du kan også velge å bytte fremmedspråk på videregående, slik at det passer med landet du skal på utveksling til. Utdanningsdirektoratet har skrevet mer om godkjenning av skoleår i utlandet på sine nettsider.

Utveksling som ekstra skoleår

Noen elever velger å ta utvekslingsåret som et ekstra skoleår, av ulike grunner. Husk at det er kun nylig at det ble mulig å få utvekslingsåret som et tellende år, noe som er unikt for norske elever. Så la deg ikke stoppe bare fordi skolen ikke vil gi deg forhåndsgodkjenning!

Selv om din intensjon er å få utvekslingsåret godkjent som et tellende år, skjer det hvert år at elever endrer mening underveis. For noen blir det for tøft, og for andre blir det viktigere å fokusere på språk og kultur enn på skole. Lånekassen gir lån og stipend på bakgrunn av din intensjon om å få året godkjent. Skulle du oppleve å ikke få året godkjent når du kommer hjem får du likevel beholde støtten fra Lånekassen.

Å reise på utveksling er som å oppleve et helt liv på et år, så å bruke et ekstra år på utveksling er på ingen måte å tape et år! Som utvekslingselev opplever du masse nytt som vil være med deg resten av livet. Mange opplever at tanker om studier og fremtid endrer seg, og noe oppdager en lidenskap for å reise. For noen starter utvekslingsåret nye tanker om å jobbe i utlandet, andre vil lære seg enda flere språk. Utveksling vil uansett åpne øynene dine for nye tanker og ideer, det både inspirerer og motiverer til å se verden på en ny måte.