Cropped 1763 argentina morenolake

Praktisk info

Hvordan søke?

1. Søke. 

Ta kontakt med oss hvis du er interessert i å reise på utveksling. Sammen finner vi ut av hvilket land som kan passe for deg. Vet du allerede hvor du vil dra? Supert, da sender du bare inn et søknadsskjema!

2. Intervju og karakterutskrift. 

Intervjuene blir alltid utført av våre frivillige som er tidligere utvekslingselever. De kan også svare på eventuelle spørsmål du har om de ulike landene. Du kan levere vitnemål eller karakterutskrift til de frivillige på intervjuet eller sende det direkte til YFU via mail.

3. Aksept. 

Etter du har sendt søknadsskjema, har blitt intervjuet og sendt oss vitnemål eller karakterutskrift kan vi akseptere deg til landet du vil dra til!

Søknadsfristen er 30. april.

Hva inngår i programprisen?

YFU setter opp en egen betalingsplan i fire avdrag. Hele programavgiften må være betalt før avreise.

Forsikring:
Studentforsikring gjennom Gouda Reiseforsikring, som gjelder fra avreise fra Gardermoen frem til hjemkomst. Forsikringen dekker sykdom, ulykke, hjemreise, ansvar, reisegods, innbo- og løsøre m.m. (Les mer om hva forsikringen dekker: Informasjon om studentforsikringen) Alle elever må være innmeldt i NAV utland, www.nav.no, og elever til Europa må ha med det europeiske helsetrygdekortet (EHIC).

Reise:
Reise tur/retur mellom Oslo Lufthavn/Gardermoen og vertsfamilien i vertslandet, samt assistanse på flyplassen ved avreise fra Oslo og ankomst i vertslandet.

Under oppholdet:

 • Kost og losji hos en utvalgt vertsfamilie er inkludert. 
 • Skoleplass og undervisning på videregående skole i vertslandet dekkes.
 • Døgnbemannet nødtelefon i Norge og i vertslandet. 
 • Personlig oppfølging gjennom hele søknadsprosessen og frem til avreise og under utvekslingsoppholdet. 
 • Din egen kontaktperson som har jevnlig kontakt med deg og din vertsfamilie under hele utvekslingsoppholdet. 
 • Hjelp og bistand fra YFU for både elev og foresatte i hele utvekslingsperioden. 
 • Stort apparat av frivillige som følger opp eleven.

Leire og samlinger:

 1. Forberedelsessamling med andre utvekslingselever og foresatte før avreise. Eleven dekker selv reisen til forberedelsessamlingen.
 2. Ved ankomst til vertslandet arrangeres det en kultur- og språksamling for alle utvekslingselevene. 
 3. Det arrangeres en samling midt i året. 
 4. 4-dagers Young European's Seminar (YES) for alle europeiske elever som er på utveksling i Europa.
 5. Noen land tilbyr i tillegg egne opplevelses- og kulturreiser mot avgift.
 6. Etter at utvekslingsoppholdet er over, inviterer YFU alle utvekslingselevene til en nasjonal 3-dagers samling. Her vil elevene få anledning til å snakke om opplevelsene de har hatt og hvordan det er å komme hjem til Norge igjen.

I tillegg til ovennevnte er kostnader til administrasjon i Norge og i vertslandet inkludert.

YFU samarbeider med Kilroy

Cropped kilroy
www.kilroy.no

Dette dekker eleven selv

Eleven dekker medlemsavgift i YFU-Norge 


Eleven dekker også utgifter og ansvaret for visum og reise til forberedelsessamlingen, mens reiser til alle andre obligatoriske samlinger dekkes av YFU. 

Vertsfamilien tilbyr kost og losji, men alle kostnader utenom dette betales av eleven. Slike utgifter kan være lommepenger, reiser, klær og utstyr til skolen.