Cropped lithuania

Oppdag Litauen

"Den tidligere stormakten er stolt av sin historiske arv. I Litauen kan du oppleve gammel historie og moderne utvikling side om side."

Tre grunner til å reise til Litauen:

1. Opplev spenningen mellom det gamle Øst-Europa og dagens EU.

2. Maten – Et litauisk ordtak sier “Who eats well, works well”. Gode og smakfulle måltider er svært viktig for litauerne.

3. En lang og spennende historie preger landet. Lær om svunne tider ved å besøke noen av de mange historiske byggverkene.

Cropped 2383 latvia summersolsticewreath

SKOLEN

Som utvekslingselev med YFU går du på skole i vertslandet, følger vanlig undervisning og gjør lekser på lik linje med medelevene dine. Skolen i Litauen er offentlig og gratis, og du vil ta del i den vanlige skolegangen i landet. Undervisningen foregår på litauisk, og det er derfor viktig å lære seg språket raskt. Skole er viktig for litauiske ungdommer, og mange bruker en god del tid på skolearbeid også utenfor skoletiden.


Det litauiske skolesystemet praktiserer klasseromsundervisning, og én lærer følger klassen som klasseforstander. Det er dermed god anledning til å bli godt kjent med de i klassen ettersom man vil ha timer med de samme menneskene. Det benyttes et karaktersystem fra 1 til 10, der ti er best. En del skoler krever skoleuniform.

YFU er godkjent av Lånekassen. Du kan søke om lån og stipend for Vg2 forutsatt at skoleåret blir godkjent som tellende år.

FAMILIELIV

Det finnes ingen “typisk” litauisk familie. De fleste bor i byer, men det finnes fremdeles en stor del som bor i rurale strøk. Familiene er ofte større utenfor byene ettersom man trenger flere til å hjelpe til med arbeidet. Det er tette bånd mellom ulike generasjoner i familiene, og man er dypt involvert i hverandres liv. Likevel finnes det også familier som kun består av en enslig forelder. YFU-Litauen vil gjøre det de kan for å plassere deg i en passende familie.